О Б А В Е Ш Т Е Њ Е ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА ШКОЛЕ ЗА 1. СЕПТЕМБАР 2015.год.

 

  • 1.СЕПТЕМБРА У 9.00 , У ДВОРИШТУ ШКОЛЕ, СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ ПРВАКА И ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

 

  • НЕПАРНИ РАЗРЕДИ ( III, V, VII) у 8. 00

 

  • ПАРНИ РАЗРЕДИ (II, IV, VI, VIII) у 14. 00

 

  • БОРАВАК од 8.00 до 11.  00

 

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

                –  БЕСПЛАТНА/РЕГРЕСИРАНА ИСХРАНА УЧЕНИКА У БОРАВКУ

                –  БЕСПЛАТНА УЖИНА УЧЕНИКА  ( одељења ван боравка)

Школа је дана  20.8.2015.године добила обавештење Управе за дечју, социјалну и примарну здравствену заштиту везано за остваривање права на бесплатну ужину и бесплатну/регресирану исхрану у боравку.

Рок за достављање спискова  Управи је 24.8.2015.године .

Сходно томе, потребно је да родитељи ученика хитно доставе документацију одељенским старешинама.

Ближа обавештења могу се прочитати на огласној табли школе.

 

                                                                                Директор

20.8.2015.

                                                                          Дивна Стевановић

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштовани ученици и родитељи

Званичне извештаје РУК (Републичке уписне комисије) о коначном распореду ученика у првом уписном кругу очекујемо

до недеље 05. јула до 08 сати.

Ученици, родитељи и сви остали заинтересовани, коначан распоред ученика у првом уписном кругу моћи ће да провере на званичном сајту  www.upis.mpn.gov.rs       од недеље 05. јула 2015.