У П И С У ПРВИ РАЗРЕД 2017/18.год

ОШ,,Ратко Вукићевић”” Ниш

вршиће упис
деце у први разред

од 27.2.2017.године.
од 9.00 – 17.30
(у канцеларији секретара школе на другом спрату
и канцеларији стручних сарадника на првом спрату)

Приликом уписа потребно је доставити:

- извод из матичне књиге рођених за дете (оригинал или оверена фотокопија)

- пријаву пребивалишта детета / личну карту родитеља

Упут за систематски преглед који ће се обавити у Дому здравља од 6. до 9. марта 2017. године и остала упутства родитељ добија у школи приликом уписа детета.
Обавештење о обављању систематских прегледа у Дому здравља може се прочитати на огласној табли школе- у приземљу
школе.
Родитељ је у обавези да школи достави и уверење о завршеном припремном предшколском програму (по завршетку програма).

Директор
Дивна Стевановић

Родитељски састанци

Родитељски састанци:
среда, 01.02.2017
парни разреди у 18:00
непарни разреди у 19:00

Зимски распуст – други део

У среду, 01.02.17.почиње зимски распуст.

Почетак другог полугођа је у понедељак, 13.02.17. по следећем распореду:
непарни разреди – преподне
парни разреди – поподне.