Пријем првака и предшколаца

Поштовани ученици и родитељи,

основна школа Ратко Вукићевић организује свечани пријем првака и предшколаца у четвртак 1.09.2016. године са почетком у 9 часова

БЕСПЛАТНА УЖИНА УЧЕНИКА

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е ЗА РОДИТЕЉЕ
– БЕСПЛАТНА/РЕГРЕСИРАНА ИСХРАНА УЧЕНИКА У БОРАВКУ

– БЕСПЛАТНА УЖИНА УЧЕНИКА ( одељења ван боравка)

Школска 2016/17. година

Школа је дана 18.8.2016.године добила обавештење Управе за дечју, социјалну и примарну здравствену заштиту везано за остваривање права на бесплатну ужину и бесплатну/регресирану исхрану у боравку.
Рок за достављање спискова за бесплатну ужину Управи је 26.8.2015.године .
За ученике у боравку (бесплатна/регресирана исхрана) документација се доставља одељенском старешини до 4.9.2016.године.

Сходно томе, потребно је да родитељи ученика који су ван боравка ( који се пријављују за бесплатну ужину) хитно доставе документацију одељенским старешинама или секретару школе, како би ово право остварили од сепртембра 2016. године.
Рок: 25.8.2016.године.

Ближа обавештења као и допис Управе за дечју, социјалну и примарну здравствену заштиту могу се прочитати на огласној табли школе или се информација може добити код секретара школе на телефон 242-352.

Директор
18.8.2016.

Дивна Стевановић

Родитељски састанци

Поштовани ученици и родитељи,

Родитељски састанци се одржавају у следећим терминима:

17 часова додела награда ученицима такмичарима,

18 часова непарни разреди,

19 часова парни  разреди

18.30 продужени боравак