Бесплатни уџбеници

Поштовани родитељи,

услове за коришћења бесплатних уџбеника можете видети овде

УПИС У ПРЕДШКОЛСКЕ ГРУПЕ

Основна школа ,,Ратко Вукићевић” у Нишу врши упис деце за предшколске групе за школску 2017/2018. годину.

Упис почиње 3.4.2017.године
(у канцеларији секретара школе на другом спрату и канцеларији стручних сарадника на првом спрату)
од 9.00 – 17.30

Уписују се деца рођена од 1. марта 2011.године и јануара и фебруара 2012.године, а на захтев родитеља, могу се уписати и деца рођена до 31.8.2012.године.

Школа уписује децу која имају пребивалиште на подручју школе, а уписиваће и децу са другог подручја, на захтев родитеља, у складу са просторним могућностима школе.

За упис је потребно:
– извод из матичне књиге рођених детета (оригинал или оверена фотокопија)
– лична карта родитеља / пријава пребивалишта

Ближа обавештења могу се добити на телефон школе 018/242-352 , 522-209

ДИРЕКТОР

Дивна Стевановић

У П И С У ПРВИ РАЗРЕД 2017/18.год

ОШ,,Ратко Вукићевић”” Ниш

вршиће упис
деце у први разред

од 27.2.2017.године.
од 9.00 – 17.30
(у канцеларији секретара школе на другом спрату
и канцеларији стручних сарадника на првом спрату)

Приликом уписа потребно је доставити:

- извод из матичне књиге рођених за дете (оригинал или оверена фотокопија)

- пријаву пребивалишта детета / личну карту родитеља

Упут за систематски преглед који ће се обавити у Дому здравља од 6. до 9. марта 2017. године и остала упутства родитељ добија у школи приликом уписа детета.
Обавештење о обављању систематских прегледа у Дому здравља може се прочитати на огласној табли школе- у приземљу
школе.
Родитељ је у обавези да школи достави и уверење о завршеном припремном предшколском програму (по завршетку програма).

Директор
Дивна Стевановић