БЕСПЛАТНА/РЕГРЕСИРАНА ИСХРАНА УЧЕНИКА

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   ЗА Р О Д И Т Е Љ Е

 

                –  БЕСПЛАТНА/РЕГРЕСИРАНА ИСХРАНА УЧЕНИКА У БОРАВКУ

                –  БЕСПЛАТНА УЖИНА УЧЕНИКА  ( одељења ван боравка)

Школска   2017/18. година

Школа је  добила обавештење Секретаријата за дечију и  социјалну заштиту везано за остваривање права на бесплатну ужину и бесплатну/регресирану исхрану у боравку.

Списак деце са документацијом се доставља Секретаријату најкасније до 15. у месецу за наредни месец.

Рок за достављање спискова Секретаријату  је 15.8.2017.године – за септембар 2017.године  .

Молимо родитеље будућих првака и остале родитеље који остварују право на бесплатну ужину или регресирану/бесплатну исхрану да хитно  доставе школи потребну документацију, како би ово право остварили од септембра месеца.

Право на бесплатну ужину имају:

-треће и четврто дете из породица са троје односно четворо деце

-дупли близанци, тројке и четворке

-деца палих бораца ратних војних инвалида

-деца лишена родитељског старања

-деца са сметњама у развоју

-деца из породица које остварују приходе до износа минималног нивоа социјалне сигурности

Право на регресирану исхрану имају корисници дечјег додатка.

Ближа обавештења као и допис Секретаријата могу се прочитати на огласној табли школе или се информација може добити код секретара школе на телефон 018/242-352.

                                                 Директор

                                             Дивна Стевановић