ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

Поштовани родитељи,

11., 12. и 13. децембар су дани отворени за посете и
присуства родитеља настави и ваннаставним
активностима.
О свом присуству одређеном часу и одељењу молим
вас да обавестите школу (стручну службу на телфон
018/522-210) и одељенског старешину вашег детета 2
дана пре посете.
С поштовањем,

Директор школе
Дивна Стевановић