ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ДЕЦЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/19.годину

                             –       ПРВИ  РАЗРЕД

                             –       ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Основна школа „Ратко Вукићевић“ у Нишу вршиће упис деце у први разред  почев од марта 2018.године.

У први  разред се  уписују деца рођена 2011.године ( од 1.марта до краја године) и јануара и фебруара 2012.године.

У први разред могу да се упишу и деца рођена од 1.марта 2012.године до 31.августа 2012.године, на захтев родитеља који желе да она пођу раније у школу, након провере спремности за полазак у школу.

 

             У предшколске групе уписују се деца рођена од 1.марта 2012.године до краја фебруара 2013.године. Упис у припремне предшколске  групе  ће се вршити од априла 2018.године.

 

Школа уписује децу са подручју школе. У складу са просторним и кадровским  могућностима, школа може да  упише и  дете  са подручја друге школе, на захтев родитеља.  Родитељ може да изабере основну школу у коју ће уписати дете, подношењем  захтева изабраној школи до 1.фебруара текуће календарске године у којој се врши упис.

 

Обавештења на телефон: 018/242-352, 522-209.

 

Подручје школе:

Душанова (Цара Душана) од бр.49 до бр.170

Браће ТасковиЋ-јужна страна до болнице  (Бул.др З.Ђинђића)

Генерала Боже Јанковића

Приморска

Прешернова

Војводе Вука

Пусторечка

Првомајска

Војводе Мишића до бр.91

Генерала Черњајева

9.бригаде

Љубе Ненадовића

Војислава Илића

Хајдук Вељкова  бр.1-29

Проте Матеје Ненадовића

Томе Роксандића

Михајла Пупина

Ивана Гундулића

Добрице Милутиновића

Бранислава Нушића

Филипа Вишњића

Ратка Вукићевића

Чаирска

Зетска

Синђелићев трг

Игманска

Душана Поповића – до малог стадиона

Љубе Дидића

Јосипа Панчића

Учитељ Милина 1-31

Зелени Венац (Сестре Баковић)

Вождова-парни бројеви од Позоришта према болници до краја

 

У Нишу, 18.1.2018.године

ДИРЕКТОР

Дивна Стевановић