У П И С У ПРВИ РАЗРЕД шк. 2018/19.год.

 

ОШ ,,РАТКО ВУКИЋЕВИЋ”НИШ

Датум: 20.2.2018.

Тел. 018/242-352, 522-209

У  П  И  С  У  ПРВИ РАЗРЕД шк. 2018/19.год.

 

ОШ,,Ратко Вукићевић„“ Ниш вршиће упис деце у први разред

од 22.2.2018.годинеод 9.00 –   17.30(у канцеларији секретара школе на другом спрату и канцеларији стручних сарадника на првом спрату)

Уписују се деца рођена од 1.3.2011.године, до краја  године и јануара и фебруара 2012.године.У први разред могу да се упишу и деца рођена од 1.марта до 31.августа 2012. године,  након провере спремности за полазак у школу.

      Приликом уписа потребно је доставити:

– извод из матичне књиге рођених  за дете (оригинал или оверена фотокопија)

– доказ о пријави пребивалишта

Упут за систематски преглед који ће се обавити у Дому здравља од  5. до 8. марта 2018. године  и остала упутства родитељ добија у школи приликом уписа детета.

Обавештење о обављању систематских прегледа у Дому здравља може се прочитати  на огласној табли школе- у приземљу школе

Родитељ је у обавези да школи достави и уверење о завршеном припремном  предшколском програму (по завршетку програма).

Сва обавештења се могу добити на телефон: 018/242-352, 522-209.

У Нишу, 20.2.2018.                                                      Директор

                                                                                     Дивна Стевановић