О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

УПИС У ПРЕДШКОЛСКЕ ГРУПЕ

 

Основна школа ,,Ратко Вукићевић” у Нишу врши упис деце за припремне предшколске групе за школску 2018/2019. годину.

(у канцеларији секретара школе на другом спрату и канцеларији стручних сарадника на првом спрату)

од 9.00 –   17.30

 

Уписују се деца рођена од 1. марта 2012.године и јануара и фебруара 2013.године, а на захтев родитеља, могу се уписати и деца рођена до 31.8.2013.године.

 

Школа уписује децу која имају пребивалиште на подручју школе, а уписиваће и  децу са другог подручја, на захтев родитеља, у складу са просторним могућностима школе.

 

 

За упис је потребно:

– извод из матичне књиге рођених детета (оригинал или оверена фотокопија)

– лична карта  родитеља / пријава пребивалишта

 

Ближа обавештења  могу се добити на телефон  школе     018/242-352 , 522-209

 

 

ДИРЕКТОР

 

Дивна Стевановић