Родитељски састанци

Родитељски састанци биће одржани у четвртак, 28.06.2018.год.
Непарни разреди у 08:00
Парни разреди у 09:00
Боравак у 09:00