РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ

Родитељски састанци биће одржани у понедељак, 10.09.18.год. 
Непарни разреди у 19:00 сати
Боравак у 19:30 сати
Парни разреди у 20:00 сати