РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ

Родитељски састанци биће одржани у четвртак, 15.11.2018.год.

Парни разреди у 19:00 часова
Боравак у 19:30 часова
Непарни разреди у 20:00 часова