РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ
ПОНЕДЕЉАК, 04.02.2019.ГОД.
 
НЕПАРНИ РАЗРЕДИ У 18:00 часова
ПАРНИ РАЗРЕДИ У 19:00 часова
БОРАВАК У 18:30 часова