РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ

Родитељски састанци биће одржани у четвртак, 18.04.2019.год. 

Парни разреди у 19:00 часова
Непарни разреди у 20:00 часова
Боравак у 19:30 часова.