УПИС У ПРИПРЕМНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ ГРУПЕ шк.2020/21.

Обавештавају се родитељи/други законски заступници деце која су стасала за упис у предшколску групу за школску 2020/21.годину  (деца рођена од 1.марта 2014.године до краја фебруара 2015.године) да од 1.4.2020.године  могу  поднети пријаве за упис деце у предшколску групу у ОШ „Ратко Вукићевић“ Ниш.

У пријави навести: име и презиме детета, датум рођења, име и презиме родитеља, адреса, контакт телефон.

Пријаве послати на е-маил адресу школе: ratkovuk1@sbb.rs.

Обавештења се могу добити сваког радног дана од 8.00 до 11.00 сати на  телефон 018/522-210.

Уколико родитељ не искаже интересовање- не поднесе пријаву на овај начин, не доводи се у питање упис детета у прешколску групу.

Родитељи могу уписати децу у просторијама школе по престанку ванредног стања.