Упис у предшколско

ОСНОВНА ШКОЛА,,РАТКО ВУКИЋЕВИЋ”НИШ
ул.Ратка Вукићевића бр.5
тел.018/522-209; 242-352
15.3.2017.
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

УПИС У ПРЕДШКОЛСКЕ ГРУПЕ

Основна школа ,,Ратко Вукићевић” у Нишу врши упис деце за предшколске групе за школску 2017/2018. годину.

Упис почиње 3.4.2017.године
(у канцеларији секретара школе на другом спрату и канцеларији стручних сарадника на првом спрату)
од 9.00 – 17.30

Уписују се деца рођена од 1. марта 2011.године и јануара и фебруара 2012.године, а на захтев родитеља, могу се уписати и деца рођена до 31.8.2012.године.

Школа уписује децу која имају пребивалиште на подручју школе, а уписиваће и децу са другог подручја, на захтев родитеља, у складу са просторним могућностима школе.

За упис је потребно:
– извод из матичне књиге рођених детета (оригинал или оверена фотокопија)
– лична карта родитеља / пријава пребивалишта

Ближа обавештења могу се добити на телефон школе 018/242-352 , 522-209

ДИРЕКТОР

Дивна Стевановић

 

 

ОСНОВНА ШКОЛА”РАТКО ВУКИЋЕВИЋ“ НИШ

Тел.018/242-352

Датум: 18.1.2017.

                            ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ   ДЕЦЕ

                             –       ПРВИ  РАЗРЕД

                             –       ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

                          ЗА  ШКОЛСКУ 2017/18.године

Основна школа „Ратко Вукићевић“ у Нишу вршиће упис деце у први разред  почев од марта 2017.године.

У први  разред се  уписују деца рођена 2010.године ( од 1.марта до краја године) и јануара и фебруара 2011.године.

У први разред могу да се упишу и деца рођена од 1.марта 2011.године до 31.августа 2011.године, на захтев родитеља који желе да она пођу раније у школу, након провере спремности за полазак у школу.

             У предшколске групе уписују се деца рођена од 1.марта 2011.године до краја фебруара 2012.године. Упис у припремне предшколске  групе  ће се вршити од априла 2017.године.

Школа уписује децу која имају пребивалиште на подручју школе. У складу са просторним  могућностима, Школа ће уписивати децу са подручја друге школе, на захтев родитеља.

Родитељ може да изабере основну школу у коју ће уписати дете, о чему подноси захтев изабраној школи до 1.фебруара.

Обавештења на телефон: 018/242-352, 522-209.

 

Школа уписује децу  са подручја школе:

Душанова (Цара Душана) од бр.49 до бр.170

Браће ТасковиЋ-јужна страна до болнице  (Бул.др З.Ђинђића)

Генерала Боже Јанковића

Приморска

Прешернова

Војводе Вука

Пусторечка

Првомајска

Војводе Мишића до бр.91

Генерала Черњајева

9.бригаде

Љубе Ненадовића

Војислава Илића

Хајдук Вељкова  бр.1-29

Проте Матеје Ненадовића

Томе Роксандића

Михајла Пупина

Ивана Гундулића

Добрице Милутиновића

Бранислава Нушића

Филипа Вишњића

Ратка Вукићевића

Чаирска

Зетска

Синђелићев трг

Игманска

Душана Поповића – до малог стадиона

Љубе Дидића

Јосипа Панчића

Учитељ Милина 1-31

Зелени Венац (Сестре Баковић)

Вождова-парни бројеви од Позоришта према болници до краја

 

У Нишу, 18.1.2017.године

 ДИРЕКТОР

Дивна Стевановић