Упис у предшколско

 

ОСНОВНА ШКОЛА”РАТКО ВУКИЋЕВИЋ“

Ул. Ратка Вукићевића бр.5, 18000 НИШ

Тел.018/242-352, 522-209

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ   ДЕЦЕ    

ЗА  ШКОЛСКУ 2019/20.годину

 

УПИС У ПРЕДШКОЛСКЕ ГРУПЕ

Основна школа ,,Ратко Вукићевић” у Нишу почеће од 1.4.2019.године

упис деце за припремне предшколске групе за школску 2019/20. годину

(у канцеларији секретара школе на другом спрату и канцеларији стручних сарадника на првом спрату)

од 9.00 –   17.00

 

          Уписују се деца рођена од 1. марта 2013.године до краја године и јануара и фебруара 2014.године.

          Школа уписује децу која имају пребивалиште на подручју школе, а уписиваће и  децу са другог подручја, на захтев родитеља, у складу са просторним и кадровским могућностима школе.

            На захтев родитеља, могу се уписати и деца рођена до 31.8.2014.године.

 

                          За упис је потребан :

 – извод из матичне књиге рођених детета

 – доказ о   пребивалишту детета                 

 

          Ближа обавештења  могу се добити на телефон  школе     018/242-352 , 522-209

 

 

                                                                   ДИРЕКТОР

                                                         

                                                               Дивна Стевановић

 

 

 

                             –       ПРВИ  РАЗРЕД

                             –       ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

           

             Основна школа „Ратко Вукићевић“ у Нишу вршиће упис деце у први разред  почев од марта 2019.године.

У први разред уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.

             У први  разред се  уписују деца рођена 2012.године ( од 1.марта до краја године) и јануара и фебруара 2013.године.

             Дете старости од шест до шест и по година уписује се у први разред након провере спремности за полазак у школу, коју организује школа.

            

             У припремне предшколске групе уписују се деца рођена од 1.марта 2013.године до краја фебруара 2014.године. Упис у припремне предшколске  групе  ће се вршити од априла 2019.године.

 

             Школа уписује децу са подручја школе.

             У складу са просторним и кадровским  могућностима, школа може да  упише и  дете  са подручја друге школе, на захтев родитеља.

 Родитељ односно други законски заступник може да изабере основну школу у коју ће да упише дете, подношењем  захтева изабраној школи до 1.фебруара текуће календарске године у којој се врши упис.

Школа обавештава родитеља односно законског заступника о одлуци по његовом захтеву за упис детета ван подручја школе до 30.априла текуће календарске године у којој се врши упис, након сагледавања расположивих капацитета, а у складу са просторним, кадровским и финансијским могућностима школе.

 

          

Обавештења на телефон школе: 018/242-352, 522-209.

 

Школа уписује децу  са подручја школе:

Душанова (Цара Душана) од бр.49 до бр.170

Бул.др З.Ђинђића -јужна страна до болнице   

Генерала Боже Јанковића

Приморска

Прешернова

Војводе Вука

Пусторечка

Првомајска

Војводе Мишића до бр.91

Генерала Черњајева

 9.бригаде

Љубе Ненадовића

Војислава Илића

Хајдук Вељкова  бр.1-29

Проте Матеје Ненадовића

Томе Роксандића

Михајла Пупина

Ивана Гундулића

Добрице Милутиновића

Бранислава Нушића

Филипа Вишњића

Ратка Вукићевића

Чаирска

Зетска

Синђелићев трг

Игманска

Душана Поповића – до малог стадиона

Љубе Дидића    

Јосипа Панчића

Учитељ Милина 1-31

Зелени Венац (Сестре Баковић)

Вождова-парни бројеви од Позоришта према болници до краја

 

 

 

 

     У Нишу, 14.12.2018.године                                                                        ДИРЕКТОР

 

                                                                                      

                                                                                                                     Дивна Стевановић