Права иобавезе ученика

Правила понашања ученика,родитеља и наставника  наше школе можете погледати овде