Тим за превенцију насиља

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА

1.  Дивна Стевановић- директор

2.  Нина Сретеновић -социолог

3.  Гордана Милошевић– психолог

4.  Невенка Шарац –наставник разредне наставе

5.  Драгољуб Рајковић–наставник физичког васпитања

6. Јелена Китановић –наставник   биологије

7. Валентина Динић – наставник музичке културе 

8. Наташа Крстић – професор