Пројекти

ФинПис               

               Наша школа је током септембра и октобра 2019.године реализовала пилот-пројекат „Укључивање финансијског описмењавања у систем образовања и васпитања Републике Србије“ (ФинПис) подржан од стране Министарства просвете Републике Србије, а који има за циљ развијање копентеницја ученика које одговарају потребама времена у којем деца одрастају и у којем ће живети. О реализованом пројекту можете сазната у приложеној презентацији. 

 

 

Пројектни план међушколског образовно-васпитног пројекта „ЧИТАЛИЋИ 2020.”

ЧИТАЛАЧКИ СПИСАК (списак дела за Обавезни задатак)

Напомена школског тима:

Ученици који воде читалачки дневник у обавези су да изаберу једно дело(а може и више) са читалачког списка за израду обавезног задатка.
 
Напомена школског тима:
Књиге са овог списка су дате као препорука за читање и могу да се обрађују у читалачком дневнику у изборном задатку али нису обавезне већ само препорука ауторског тима.

Детаље пројекта интернест можете погледати на следећим адресама:

www.internest.rs

 internest.9maj.edu.rs