Упис у први разред

 

ОШ ,,РАТКО ВУКИЋЕВИЋ”НИШ

Датум20.2.2018.

Тел. 018/242-352, 522-209

У  П  И  С  У  ПРВИ РАЗРЕД шк. 2018/19.год.

 

ОШ,,Ратко Вукићевић“” Ниш вршиће упис деце у први разред

од 22.2.2018.годинеод 9.00 –   17.30(у канцеларији секретара школе на другом спрату и канцеларији стручних сарадника на првом спрату)

Уписују се деца рођена од 1.3.2011.године, до краја  године и јануара и фебруара 2012.године.У први разред могу да се упишу и деца рођена од 1.марта до 31.августа 2012. године,  након провере спремности за полазак у школу.

      Приликом уписа потребно је доставити:

– извод из матичне књиге рођених  за дете (оригинал или оверена фотокопија)

– доказ о пријави пребивалишта

Упут за систематски преглед који ће се обавити у Дому здравља од  5до 8марта 2018године  и остала упутства родитељ добија у школи приликом уписа детета.

Обавештење о обављању систематских прегледа у Дому здравља може се прочитати  на огласној табли школе- у приземљу школе

Родитељ је у обавези да школи достави и уверење о завршеном припремном  предшколском програму (по завршетку програма).

Сва обавештења се могу добити на телефон: 018/242-352, 522-209.

У Нишу, 20.2.2018.                                                      Директор

                                                                                     Дивна Стевановић

 

ОСНОВНА ШКОЛА”РАТКО ВУКИЋЕВИЋ“

Ул. Ратка Вукићевића бр.5, 18000 НИШ

Тел.018/242-352, 522-209

Датум: 18.1.2018.

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ   ДЕЦЕ   

ЗА  ШКОЛСКУ 2018/19.годину

 

                             –       ПРВИ  РАЗРЕД

                             –       ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

           

Основна школа „Ратко Вукићевић“ у Нишу вршиће упис деце у први разред  почев од марта 2018.године.

У први  разред се  уписују деца рођена 2011.године ( од 1.марта до краја године) и јануара и фебруара 2012.године.

У први разред могу да се упишу и деца рођена од 1.марта 2012.године до 31.августа 2012.године, на захтев родитеља који желе да она пођу раније у школу, након провере спремности за полазак у школу.

 

             У предшколске групе уписују се деца рођена од 1.марта 2012.године до краја фебруара 2013.године. Упис у припремне предшколске  групе  ће се вршити од априла 2018.године.

 

Школа уписује децу са подручју школе. У складу са просторним и кадровским  могућностима, школа може да  упише и  дете  са подручја друге школе, на захтев родитеља.  Родитељ може да изабере основну школу у коју ће уписати дете, подношењем  захтева изабраној школи до 1.фебруара текуће календарске године у којој се врши упис.

 

Обавештења на телефон: 018/242-352, 522-209.

 

Подручје школе:

Душанова (Цара Душана) од бр.49 до бр.170

Браће ТасковиЋ-јужна страна до болнице  (Бул.др З.Ђинђића)

Генерала Боже Јанковића

Приморска

Прешернова

Војводе Вука

Пусторечка

Првомајска

Војводе Мишића до бр.91

Генерала Черњајева

9.бригаде

Љубе Ненадовића

Војислава Илића

Хајдук Вељкова  бр.1-29

Проте Матеје Ненадовића

Томе Роксандића

Михајла Пупина

Ивана Гундулића

Добрице Милутиновића

Бранислава Нушића

Филипа Вишњића

Ратка Вукићевића

Чаирска

Зетска

Синђелићев трг

Игманска

Душана Поповића – до малог стадиона

Љубе Дидића

Јосипа Панчића

Учитељ Милина 1-31

Зелени Венац (Сестре Баковић)

Вождова-парни бројеви од Позоришта према болници до краја

 

У Нишу, 18.1.2018.године                                                                        ДИРЕКТОР

 

 

Дивна Стевановић