Упис у први разред

ОСНОВНА ШКОЛА”РАТКО ВУКИЋЕВИЋ“

Ул. Ратка Вукићевића бр.5, 18000 НИШ

Тел.018/242-352, 522-209

Датум: 14.1.2020.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ   ДЕЦЕ    

ЗА  ШКОЛСКУ 2020/21.годину

 

                             –       ПРВИ  РАЗРЕД

                             –       ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

           

У први разред уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.

          У први  разред се  уписују деца рођена 2013.године ( од 1.марта до краја године) и јануара и фебруара 2014.године.

             Дете старости од шест до шест и по година уписује се у први разред након провере спремности за полазак у школу, коју организује школа.

             Обавештење о почетку уписа деце у први разред ОШ „Ратко Вукићевић“ биће објављено на огласној табли школе и сајту школе.

 

             У припремне предшколске групе уписују се деца рођена од 1.марта 2014.године до краја фебруара 2015.године.

              Упис у припремне предшколске  групе  ће се вршити од априла 2020.године.

 

             Школа уписује децу са подручја школе.

             У складу са просторним и кадровским  могућностима, школа може да  упише и  дете  са подручја друге школе, на захтев родитеља.

 

 Родитељ односно други законски заступник може да изабере основну школу у коју ће да упише дете, подношењем  захтева изабраној школи до 1.фебруара текуће календарске године у којој се врши упис.

 

Школа обавештава родитеља односно законског заступника о одлуци по његовом захтеву за упис детета ван подручја школе до 30.априла текуће календарске године у којој се врши упис, након сагледавања расположивих капацитета, а у складу са просторним, кадровским и финансијским могућностима школе.

 

           Обавештења на телефон школе: 018/242-352, 522-209.

 

 

 

                                                                                                                     ДИРЕКТОР

 

                                                                                      

                                                                                                                     Дивна Стевановић