Упис у први разред

 

ОШ ,,РАТКО ВУКИЋЕВИЋ”НИШ

Датум: 14.2.2019.

Тел. 018/242-352, 522-209                               

У  П  И  С

 

У ПРВИ РАЗРЕД

шк. 2019/20.год.

 

ОШ,,Ратко Вукићевић„“ Ниш вршиће упис деце у први разред

од 18.2.2019.године.

од 9.00 –   17.30

(у канцеларији секретара школе на другом спрату

и канцеларији стручних сарадника на првом спрату)

 

Уписују се деца рођена од 1.3.2012.године, до краја  године и јануара и фебруара 2013.године.У први разред могу да се упишу и деца рођена од 1.марта до 31.августа 2013. године,  након провере спремности за полазак у школу.

      Упут за систематски преглед који ће се обавити у Дому здравља од  4.марта до 7. марта 2019. године ( према плану распореда Дома здравља)  и остала упутства родитељ добија у школи приликом уписа детета. Систематски преглед се може обавити и у другом термину.

       Обавештење о обављању систематских прегледа у Дому здравља може се прочитати  на огласној табли школе – у приземљу школе .

       За упис је потребан:

– извод из матичне књиге рођених  за дете

– доказ о пријави пребивалишта

         Родитељ школи доставља и уверење о завршеном припремном  предшколском програму (по завршетку програма).

 

   

Сва обавештења се могу добити на телефон: 018/242-352, 522-209.

 

 

У Нишу, 14.2.2019.                                                      Директор 

                                                                                     Дивна Стевановић                                                                          

          

 

 

 

                                                    

ОСНОВНА ШКОЛА,,РАТКО ВУКИЋЕВИЋ“

Ул. Ратка Вукићевића бр.5, НИШ

Тел.018/242-352;  522-209

 

У П И С    У    П Р В И    Р А З Р Е Д     –  ШКОЛСКА 2018/2019.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

           Основна школа,,Ратко Вукићевић“Ниш вршиће упис деце у први разред почев од 22.2. 2018.године.

Уписују се деца рођена од 1.3.2011.године, до краја  године и јануара и фебруара 2012.године.У први разред могу да се упишу и деца рођена од 1.марта до 31.августа 2012. године, на захтев родитеља који желе да она пођу раније у школу,  након провере спремности за полазак у школу.

           Здравствени преглед детета обавиће се у Дому здравља у периоду 5.3.2018. – 8.3.2018.године.  

           У складу са могућностима , школа ће уписивати  и  децу са подручја друге школе, на захтев родитеља.

Школа уписује децу  са подручја школе

Душанова (Цара Душана) од бр.49 до бр.170

Браће ТасковиЋ-јужна страна до болнице  (Бул.др З.Ђинђића)                      

Генерала Боже Јанковића

Приморска

Прешернова

Војводе Вука

Пусторечка

Првомајска

Војводе Мишића до бр.91

Генерала Черњајева

 9.бригаде

Љубе Ненадовића

Војислава Илића

Хајдук Вељкова  бр.1-29

Проте Матеје Ненадовића

Томе Роксандића

Михајла Пупина

Ивана Гундулића

Добрице Милутиновића

Бранислава Нушића

Филипа Вишњића

Ратка Вукићевића

Чаирска

Зетска

Синђелићев трг

Игманска

Душана Поповића – до малог стадиона

Љубе Дидића    

Јосипа Панчића

Учитељ Милина 1-31

Зелени Венац (Сестре Баковић)

Вождова-парни бројеви од Позоришта према болници до краја

 

                                                                                                                          ДИРЕКТОР

 

                                                                                      

                                                                                                                     Дивна Стевановић

 

 

ОСНОВНА ШКОЛА”РАТКО ВУКИЋЕВИЋ“

Ул. Ратка Вукићевића бр.5, 18000 НИШ

Тел.018/242-352, 522-209

Датум: 14.12.2018.

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ   ДЕЦЕ    

ЗА  ШКОЛСКУ 2019/20.годину

 

                             –       ПРВИ  РАЗРЕД

                             –       ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

           

             Основна школа „Ратко Вукићевић“ у Нишу вршиће упис деце у први разред  почев од марта 2019.године.

У први разред уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.

             У први  разред се  уписују деца рођена 2012.године ( од 1.марта до краја године) и јануара и фебруара 2013.године.

             Дете старости од шест до шест и по година уписује се у први разред након провере спремности за полазак у школу, коју организује школа.

            

             У припремне предшколске групе уписују се деца рођена од 1.марта 2013.године до краја фебруара 2014.године. Упис у припремне предшколске  групе  ће се вршити од априла 2019.године.

 

             Школа уписује децу са подручја школе.

             У складу са просторним и кадровским  могућностима, школа може да  упише и  дете  са подручја друге школе, на захтев родитеља.

 Родитељ односно други законски заступник може да изабере основну школу у коју ће да упише дете, подношењем  захтева изабраној школи до 1.фебруара текуће календарске године у којој се врши упис.

Школа обавештава родитеља односно законског заступника о одлуци по његовом захтеву за упис детета ван подручја школе до 30.априла текуће календарске године у којој се врши упис, након сагледавања расположивих капацитета, а у складу са просторним, кадровским и финансијским могућностима школе.

 

          

Обавештења на телефон школе: 018/242-352, 522-209.

 

Школа уписује децу  са подручја школе:

Душанова (Цара Душана) од бр.49 до бр.170

Бул.др З.Ђинђића -јужна страна до болнице   

Генерала Боже Јанковића

Приморска

Прешернова

Војводе Вука

Пусторечка

Првомајска

Војводе Мишића до бр.91

Генерала Черњајева

 9.бригаде

Љубе Ненадовића

Војислава Илића

Хајдук Вељкова  бр.1-29

Проте Матеје Ненадовића

Томе Роксандића

Михајла Пупина

Ивана Гундулића

Добрице Милутиновића

Бранислава Нушића

Филипа Вишњића

Ратка Вукићевића

Чаирска

Зетска

Синђелићев трг

Игманска

Душана Поповића – до малог стадиона

Љубе Дидића    

Јосипа Панчића

Учитељ Милина 1-31

Зелени Венац (Сестре Баковић)

Вождова-парни бројеви од Позоришта према болници до краја

 

 

 

 

     У Нишу, 14.12.2018.године                                                                        ДИРЕКТОР

 

                                                                                      

                                                                                                                     Дивна Стевановић