Школски одбор

Школски одбор ОШ ”Ратко Вукићевић” има девет чланова, укључујући и председника. Чланове Школског одбора чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе.

Седницама Школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду два представника ученичког парламента и представници синдиката, без права одлучивања.

Мандат члановима Школског одбора траје четири године.

Чланови Школског одбора  ОШ „РАТКО ВУКИЋЕВИЋ“ НИШ

 

 

 

 

ПРЕДСТАВНИЦИ РОДИТЕЉА

 

  1. Ана Младеновић, председник
  2. Иван Георгиев, члан
  3. Ана Радовановић, члан

 

         ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 

  1. Градимир Ранђеловић ,члан
  2. Дарко Петровић , члан
  3. Стефан Божидарчевић, члан

 

ПРЕДСТАВНИЦИ ЗАПОСЛЕНИХ

 

  1. Виолета Спасојевић,члан
  2. Данијела Ђорђевић, члан
  3. Александра Влајковић Трајковски, члан