Школски одбор

Школски одбор ОШ “Ратко Вукићевић“ има девет чланова, укључујући и председника. Чланове Школског одбора чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе.

Седницама Школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду два представника ученичког парламента и представници синдиката, без права одлучивања.

Мандат члановима Школског одбора траје четири године.

 

 

Чланови Школског одбора  ОШ „Ратко Вукићевић“ Ниш

(решење Скупштине Града Ниша  о именовању чланова Школског одбора ОШ „Ратко Вукићевић“ Ниш бр. 06-1243/2018-24-3-02)

 

  Представници локалне самоуправе:                                                                                                       

  1. Дамир Бранковић
  2. Стеван Николић   
  3. Владан Вучић

 

Представници запослених:

  1. Жаклина Костић
  2. Ивана Вељковић
  3. Јелена Т. Јовановић

 

Представници родитеља:

  1. Ана Младеновић
  2. Иван Георгиев
  3. Ана Радовановић

Председник Школског одбора: Иван Георгиев

децембар,  2018. године                                              

  Директор школе

Дивна Стевановић