О Б А В Е Ш Т Е Њ Е – бесплатни уџбеници

Поштовани родитељи,

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је проследило школама обавештење да у оквиру пројекта „Бесплатни уџбеници“ за школску 2020/2021 годину, право на бесплатне уџбенике имају следећи ученици:

  1. Ученици из социјално/материјално угрожених породица (ПРИМАОЦИ НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ);
  2. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који основношколско образовање стичу по индивидуалном образовном плану (ИОП1, ИОП2);
  3. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно – васпитни рад не остварују по ИОП-у, али имају потребу за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат);
  4. Ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања Републике Србије.

 

Школи као доказ о испуњености услова за добијање бесплатних уџбеника, потребно је доставити следећу документацију:

 

  1. За ученике из социјално угрожених породица потребно је доставити РЕШЕЊЕ/ УВЕРЕЊЕ Центра са социјални рад (копију) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи ;
  1. За свако треће и наредно дете у систему школовања (двоје најстаријих нису кандидати за бесплатне уџбенике), потребно је за сву браћу и сестре (старије) уколико не похађају ОШ „Ратко Вукићевић“, доставити ПОТВРДУ образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента са обавезним заводним бројм установе коју похађају.
  1. За ученике са сметњама у развоју (ИОП1, ИОП2) документација није потребна пошто је школа већ поседује у својој архиви.

 Заинтересовани родитељи, односно старатељи ученика треба да се пријаве и  приложе одговарајућу документацију

РАЗРЕДНИМ СТАРЕШИНАМА.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ РАЗРЕДНИМ СТАРЕШИНАМА ЈЕ 11.06.2020.ГОДИНЕ