Родитељски састанци

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ  31.08.2020.

1.РАЗРЕД

ПРВА ГРУПА РОДИТЕЉА  ОД   16,00-17,00

 ( половина броја са списка ученика из одељења)

1/1 , 1/2 ,1/3 – учионице боравка     ( улазе из дворишта  иза школе-улаз за боравак)

1/4 и 1/5        – учионице на трећем спрату ( улазе на главни улаз)

ДРУГА ГРУПА  РОДИТЕЉА ОД  17,30-18,30 

Распоред учионица и улаза исти као у првој групи.

 

5.РАЗРЕД

 Прва група од 16,00- 17,00

Друга група од 17,30-18,30

Родитељски састанци ће се одржати у учионицама на 1. спрату .

Родитељи улазе на главни улаз.