Систематски прегледи

            Према плану распореда обављања систематских прегледа деце за упис у први разред основне школе за шк.2021/22.годину , који је доставио Дом здравља Ниш,  систематски преглед  за  ОШ „Ратко Вукићевић“ Ниш ће се обавити од  1.марта  до 4. марта 2021. године .

Упут за систематски преглед родитељ добија у школи

од 17.2.2021.године, у времену од   10.00 до  17.00 сати.

                       У први разред  шк. 2021/22.годинe уписују се деца рођена од 1.3.2014.године, до краја  године и јануара и фебруара 2015.године. У први разред могу да се упишу и деца рођена од 1.марта до 31.августа 2015. године,  након провере спремности за полазак у школу.

                        Електронски упис у први разред  обавиће се у складу са инструкцијама које школа добије од надлежног министарства, о чему ће родитељи благовремено бити обавештени.

                        Сва обавештења се могу добити на телефон школе:

                                018/242-352, 522-209.

У Нишу, 12.2.2021.                                                      Директор 

                                                                                     Дивна Стевановић