Права иобавезе ученика

Правила понашања ученика,родитеља и наставника  наше школе можете погледати овде

 

 ПРАВА ДЕТЕТА И УЧЕНИКА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА можете погледати овде