Тим за превенцију насиља

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА, СПРЕЧАВАЊА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА

шк.2018/19.год.

 

  1.  Дивна Стевановић – директор
  2. Нина Сретеновић – педагог Гордана Милошевић – психолог
  3. Валентина Динић – наставник музичке културе
  4.  Наташа Крстић –наставник разредне наставе
  5.  Лидија Милићевић – наставник разредне наставе
  6.  Владимир Милићевић – наставник разредне наставе
  7.  Жаклина Костић –наставник географије
  8.  Сања Крстић Јовановић – представник савета родитеља прве припремне предшколске групе
  9.  Мила Маниташевић, ученица одељења 8/3 – представница Ђачког парламента

 

Директорка школе

                                                                            Дивна Стевановић

Братислав Стевановић, школски полицајац

бр.телефона 062/ 8009170