Пројекти

ФинПис               

               Наша школа је током септембра и октобра 2019.године реализовала пилот-пројекат „Укључивање финансијског описмењавања у систем образовања и васпитања Републике Србије“ (ФинПис) подржан од стране Министарства просвете Републике Србије, а који има за циљ развијање копентеницја ученика које одговарају потребама времена у којем деца одрастају и у којем ће живети. О реализованом пројекту можете сазната у приложеној презентацији. 

 

Читалићи 2021

Конкурс

Читалачки списак