Школски прописи

На овој страни можете погледати важеће школске прописе

Правилник о евидентирању друштвено – корисног рада можете видети овде

Правила понашања ученика,родитеља и наставника  наше школе можете погледати овде

Правилник о мерама начину и поступцима заштите и безбедности ученика можете погледати овде

Правилник о васпитно дисциплинској одговорности ученика овде

Правилник о раду ученичког парламента можете погледати овде

Правилник о безбедности и здрављу на раду можете погледати овде

Правилник о испитима ученика можете погледати овде

Правилник о награђивању и похваљивању ученика и избору ученика генерације можете погледати овде.

Пословник о раду савета родитеља –  можете погледати овде

Пословник о раду школског одбора –  можете погледати овде

Пословник о раду наставничког већа –  можете погледати овде

Интерни акт набавке –  можете погледати овде

Правилник о поступку јавних набавки – интерни акт можете погледати овде

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања можете погледати овде

Статут школе

Правилник о раду