Летопис школе

        Према члану 52 Закона у основном образовању и васпитању(“ Службени гласник РС, 55/2013 „): Школа је дужна да води летопис за сваку школску годину. Летопис садржи писане податке о активностима школе и реализацији образовно-васпитног рада. У публикацији мора бити представљен програм и организација рада у складу са годишњим планом рада. Најважније делове летописа школе Ратко Вукићевић за школску 2021/2022. годину можете видети овде.