Jавне набавке

2022. година

План JН за 2022.годину – верзија 1

април 2020

Измена плана набавки за 2020. годину – Измена бр.1
 
 

фебруар 2020

план набавки за 2020

 

новембар 2019

План набавки за 2019 ‘-измена бр.4

октобар 2019

Обавештење о закљученом уговору –ЈН мале вредности радова бр.404-1/44Р-2019-28

ЕКСКУРЗИЈА ПРВИ РАЗРЕД

ЕКСКУРЗИЈА ТРЕЋИ РАЗРЕД

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ЕКСКУРЗИЈА ДРУГИ РАЗРЕД
 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ- ЕКСКУРЗИЈА –ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Обавештење о закљученом уговору за извођење екскурзије за децу ПРЕДШКОЛСКЕ ГРУПЕ

УСЛУГЕ ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈА 2019/20.ГОДИНУ – 8.разред екскурзија

ЈН мале вредности 2/2019- набавка школског намештаја – обавештење о закљученом уговору
 
 
 

септембар 2019

Набавка школског намештаја за потребе школе Ратко Вукићевић – ОДЛУКА

Одлуку о додели уговора за извођење радова у школском дворишту можете погледати овде

 Организовање екскурзија и наставе у природи за школску 2019/2020. годину

Јавна набавка

набавка школског намештаја бр2/2019

позив

документација

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку екскурзије и настава у природи за 2019-2020

можете погледати овде

 

радови на санацији школског дворишта ОШ “ Ратко Вукиђевиђ „

конкурсна документација

позив

август 2019

План набавки за 2019 измена бр.3

Јул 2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОРГАНИЗОВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА

ШКОЛСКУ 2019/20.годину.

План набавки за 2019 измена бр.2

Мај 2019

екскурзија 6.разред

екскурзија 7. разред

екскурзија 5. разред

настава у природи 4.разред

настава у природи 3. разред

настава у природи 1. разред

настава у природи 2. разред

Март 2019

измена плана набавки бр1.

Фебруар 2019

План набавки за 2019