Jавне набавке

април 2020

Измена плана набавки за 2020. годину – Измена бр.1
 
 
 

 

фебруар 2020

план набавки за 2020

 

новембар 2019

План набавки за 2019 ‘-измена бр.4

октобар 2019

Обавештење о закљученом уговору –ЈН мале вредности радова бр.404-1/44Р-2019-28

ЕКСКУРЗИЈА ПРВИ РАЗРЕД

ЕКСКУРЗИЈА ТРЕЋИ РАЗРЕД

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ЕКСКУРЗИЈА ДРУГИ РАЗРЕД
 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ- ЕКСКУРЗИЈА –ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Обавештење о закљученом уговору за извођење екскурзије за децу ПРЕДШКОЛСКЕ ГРУПЕ

УСЛУГЕ ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈА 2019/20.ГОДИНУ – 8.разред екскурзија

ЈН мале вредности 2/2019- набавка школског намештаја – обавештење о закљученом уговору
 
 
 

септембар 2019

Набавка школског намештаја за потребе школе Ратко Вукићевић – ОДЛУКА

Одлуку о додели уговора за извођење радова у школском дворишту можете погледати овде

 Организовање екскурзија и наставе у природи за школску 2019/2020. годину

Јавна набавка

набавка школског намештаја бр2/2019

позив

документација

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку екскурзије и настава у природи за 2019-2020

можете погледати овде

 

радови на санацији школског дворишта ОШ “ Ратко Вукиђевиђ „

конкурсна документација

позив

 

 

август 2019

План набавки за 2019 измена бр.3

Јул 2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОРГАНИЗОВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА

ШКОЛСКУ 2019/20.годину.

План набавки за 2019 измена бр.2

Мај 2019

 

екскурзија 6.разред

екскурзија 7. разред

екскурзија 5. разред

настава у природи 4.разред

настава у природи 3. разред

настава у природи 1. разред

настава у природи 2. разред

Март 2019

измена плана набавки бр1.

Фебруар 2019

План набавки за 2019 

Децембар 2018

План набавки за 2018 – измена бр.6

План набавки за 2018 – измена бр.5

 

Октобар 2018

План набавки за 2018 – измена бр.4

УСЛУГЕ ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈА 2018/19.ГОДИНУ  –  8.разред екскурзија

УСЛУГЕ ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈА 2018/19.ГОДИНУ  –  1.разред екскурзија

УСЛУГЕ ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈА 2018/19.ГОДИНУ – 4.разред екскурзија

УСЛУГЕ ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈА 2018/19.ГОДИНУ – Припремна предшколска група екскурзија

УСЛУГЕ ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈА 2018/19.ГОДИНУ  –  2.разред екскурзија

УСЛУГЕ ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈА 2018/19.ГОДИНУ – 3.разред екскурзија

Септембар 2018

План набавки измена бр. 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ 

Август 2018

О Д Л У К A
о закључењу оквирног споразума

Питања и одговори

јул 2018

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОРГАНИЗОВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.годину.

План набавки за 2018 – измена бр. 2

мај 2018

УСЛУГЕ ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈА 2017/18.ГОДИНУ – 7.разред

УСЛУГЕ ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈА 2017/18.ГОДИНУ’-предшколска група настава у природи

УСЛУГЕ ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈА 2017/18.ГОДИНУ-1.разред настава у природи

УСЛУГЕ ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈА 2017/18.ГОДИНУ- 6.разред

УСЛУГЕ ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈА 2017/18.ГОДИНУ- 2. разред настава у природи

УСЛУГЕ ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈА 2017/18.ГОДИНУ – 4. разред настава у природи

април 2018

УСЛУГЕ ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈА 2017/18.ГОДИНУ  –  3. разред настава у природи

март 2018

План набавки за 2018 годину-измена бр.1

фебруар 2018

План набавки за 2018 годину

Одлука о обустави поступка за јавне набавке – радови на уградњи столарије, фасадни радови и др.

јануар 2018

Питања и одговори – радови на уградњи столарије фасадни радови и радови на опшивању крова

децембар 2017

План набавки за 2017 – измена бр.5

Радови на уградњи столарије, фасадни радови и радови на опшивању крова бр.404-1Š/47-2017

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA 

новембар 2017

Измена плана набавки за 2017-техничка измена

Измена плана набавки за 2017 – измена бр.4

Измена плана набавки за 2017 – измена бр.3

октобар 2017

УСЛУГЕ ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈА 2017

УСЛУГЕ ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈА четврти разред 2017-2018

УСЛУГЕ ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈА први разред 2017-2018 

УСЛУГЕ ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈА 2017-2018 – трећи разред

УСЛУГЕ ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈА 2017-2018 – други разред

УСЛУГЕ ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈА 2017-2018 – деца предшколских група

септембар 2017

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

август 2017

план набавки за 2017 – измена бр.2

Одлука о закључењу оквирног споразума за екскурзије 2017-2018

Екскурзије и настава у природи-питања и одговори

 I ИЗМЕНА   КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

План набавки за 2017. годину – измена бр.1

Јул 2017

Позив за подношење понуда

ОРГАНИЗОВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА

ШКОЛСКУ 2017/2018.годину.

Обавештење о обустави отвореног поступка-радови на уградњи столарије, фасадни радови ни радови на опшивању крова

Јун 2017

Одлука о обустави поступка-радови на уградњи столарије

Школа у природи 1.разред

Екскурзија 2.разред

Екскурзија 4.разред

Прдшколци екскурзија

Мај 2017

Екскурзија 1. разред

Школа у природи 2.разред

Екскурзија 3.разред

Радови на уградњи столарије, фасадни радови и радови на крову:

подношење понуда

конкурсна документација

Настава у природи 3.разред

Настава у природи 4.разред

АПРИЛ 2017

Услуге организовања екскурзија 5. разред

Услуге организовања екскурзија 6. разред

Услуге организовања екскурзија 7. разред

Услуге организовања екскурзија 8. разред

март 2017

План јавних набавки за 2017 годину

Јануар 2017

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

Одлука о обустави поступка

Децембар2016

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УГРАДЊИ СТОЛАРИЈЕ, ФАСАДНИ РАДОВИ И
РАДОВИ НА ОПШИВАЊУ КРОВА НА ЗГРАДИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „РАТКО
ВУКИЋЕВИЋ“ У НИШУ

Конкурсна документација

План набавки за 2016 – измена бр. 4

Новембар2016

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

О Д Л У К А
о закључљњу оквирног споразума

Јавне набавке за 2016 годину

Октобар 2016

Измена плана јавних набавки

Продужење рока

Питања и одговори

јавна набавка број 01-26/2  трећа измена

Питања и одговори

јавна набавка број 01-26/2  друга измена

јавна набавка број 01-26/2  прва измена

Септембар 2016

Позив за подношење понуде (линк)

        КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ОРГАНИЗОВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА  ШКОЛСКУ 2016/2017.годину.

јавна набавка број 01-26/2    (линк)

План за портал измене

Јун 2016

Обавештење  о закљученом уговору за   извођење радова на крову и других посебних грађевинско-занатских радовa на објекту Основне школе „Ратко Вукићевић“ у Нишу (бр. Ј.Н.404-1Ш/3-2016),

док

Одлука о додели уговора за извођење радова на крову и других посебних грађевинско-занатских радова на објекту

ОШ “ Ратко Вукићевић“- Ниш

док

Обавештења о закљученим уговорима партија2 -екскурзија

док1

Мај2016

Обавештења о закљученим уговорима партија6 -екскурзија

док6

Обавештења о закљученим уговорима партија 7-екскурзија

док7

Обавештења о закљученим уговорима партија 1 -екскурзија

док1

Обавештења о закљученим уговорима партија 9 -екскурзија

док1

 Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку радова мале вредности, Извођење радова на крову и других посебних грађевинско-занатских радовa на објекту Основне школе „Ратко Вукићевић“ у Нишу, (РБЈН 404-1Ш/3-2016), објављени на Порталу ЈН и на интернет страници Града Ниша 20.05.2016. године. Јавно отварање понуда одржаће се 31.05.2016. године у 13:00 часова. 

док1, док2

Закључени уговори из партије 3 и 4

док3, док4

Април2016

Обавештења о закљученим уговорима можете погледати овде

док1,  док2,  док3

Фебруар 2016

План јавних набавки за 2016

Закључени уговори за јавну набавку Организовање екскурзија и наставе у природи за 2015/2016 годину, за партије 5,8 и 10

док1 , док2, док3

Јануар 2016

Обавештење о закљученим оквирним споразумима за ЈН услуге организовања екскурзија и наставе у природи за 2015-2016

док1

док2

док3

док4

Одлука о закључењу оквирног споразума     JN 1/2015  

  Децембар 2015

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

Измењена конкурсна документација за јавну набавку бр 1/2015

Питања и одговори у вези јавне набавке бр 1/2015

                        Новембар 2015

ЈАВНА НАБАВКА БР. 1/2015

ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГЕ

ОРГАНИЗОВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈА ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ, УЧЕНИКЕ ОД 1. ДО 8.РАЗРЕДА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1. до 4. РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016.годину.

Позив понуђачима и конкурсну документацију можете пронаћи у прилогу

Конкурсна документација

Позив за понуде