Контакт подаци лица

Лице за заштиту података о личности  : Верица Аврамовић, запослена у ОШ „Ратко Вукићевић“ Ниш на пословима логопед/помоћник директора, адреса –Ратка Вукићевића бр.5, Ниш, телефон 018/522-210, лок.107