Упис у први разред

УПИС У ПРВИ РАЗРЕДШК.2020/21.-ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ-

Обавештавају се родитељи/други закоснки заступници деце која су стасала за упис у први разред основне школе за школску 2020/21.годину 

да  је од 1.4.2020.године  омогућено да електронским путем искажу интересовање за упис у први разред у одређену основну школу преко Портала  е Управа ( услуга Исказивање интересовања за упис у основну школу) .

Уколико родитељ не искаже интересовање на овај начин,  не доводи се у питање упис детета у први разред основне школе.

Уједно се  обавештавају родитељи да ће пријаве за упис које  су у претходном периоду биле поднете школи бити прихваћене.

 

 

 

 

 

 

УПИС У 1. РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2020/21.ГОД

 

 

ОШ ,,РАТКО ВУКИЋЕВИЋ”НИШ

Датум: 24.2.2020.

Тел. 018/242-352, 522-209     

 

                         

У  П  И  С

 

 ПРВИ РАЗРЕД

шк. 2020/21.год.

 

Пријава деце за полазак у први разред   почиње 25.2.2020.године

                                      од   9.00  до  17.30  сати

(у канцеларији секретара школе на другом спрату и                канцеларији стручних сарадника на првом спрату)

 

            Према плану распореда обављања систематских прегледа деце за упис у први разред основне школе, који је доставио Дом здравља Ниш,  систематски преглед за  ОШ „Ратко Вукићевић“ ће се обавити у Дому здравља од  2.марта до 5. марта 2020. године . Упут  и остала упутства родитељ добија у школи . Систематски преглед се може обавити и у другом термину.

          Обавештење о обављању систематских прегледа у Дому здравља може се прочитати  на огласној табли школе – у приземљу школе .

 

        У први разред  шк. 2020/21.годину уписују се деца рођена од 1.3.2013.године, до краја  године и јануара и фебруара 2014.године.У први разред могу да се упишу и деца рођена од 1.марта до 31.августа 2014. године,  након провере спремности за полазак у школу.

 

 

Сва обавештења се могу добити на телефон: 018/242-352, 522-209.

 

У Нишу, 24.2.2020.                                                      Директор 

 

                                                                                 _______________________

                                                                                     Дивна Стевановић                                                                          

 

ОСНОВНА ШКОЛА”РАТКО ВУКИЋЕВИЋ“

Ул. Ратка Вукићевића бр.5, 18000 НИШ

Тел.018/242-352, 522-209

Датум: 14.1.2020.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ   ДЕЦЕ    

ЗА  ШКОЛСКУ 2020/21.годину

 

                             –       ПРВИ  РАЗРЕД

                             –       ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

           

У први разред уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.

          У први  разред се  уписују деца рођена 2013.године ( од 1.марта до краја године) и јануара и фебруара 2014.године.

             Дете старости од шест до шест и по година уписује се у први разред након провере спремности за полазак у школу, коју организује школа.

             Обавештење о почетку уписа деце у први разред ОШ „Ратко Вукићевић“ биће објављено на огласној табли школе и сајту школе.

 

             У припремне предшколске групе уписују се деца рођена од 1.марта 2014.године до краја фебруара 2015.године.

              Упис у припремне предшколске  групе  ће се вршити од априла 2020.године.

 

             Школа уписује децу са подручја школе.

             У складу са просторним и кадровским  могућностима, школа може да  упише и  дете  са подручја друге школе, на захтев родитеља.

 

 Родитељ односно други законски заступник може да изабере основну школу у коју ће да упише дете, подношењем  захтева изабраној школи до 1.фебруара текуће календарске године у којој се врши упис.

 

Школа обавештава родитеља односно законског заступника о одлуци по његовом захтеву за упис детета ван подручја школе до 30.априла текуће календарске године у којој се врши упис, након сагледавања расположивих капацитета, а у складу са просторним, кадровским и финансијским могућностима школе.

 

           Обавештења на телефон школе: 018/242-352, 522-209.

 

 

 

                                                                                                                     ДИРЕКТОР

 

                                                                                      

                                                                                                                     Дивна Стевановић