Логопед

 

Распоред логопедских вежби можете погледати овде

 

Логопед у школи је Верица Аврамовић, која је целокупни радни стаж  стекла радећи у основним нишким  школама.

У ОШ „Ратко Вукићевић“ ради већ 15 година.

Посао логопеда је корекција гласа, говора и језика.

 Стицање и репродукција знања је процес који се одвија комуникацијом између свих актера у процесу образовања. Уколико постоји бар неки од проблема у вербалној комуникацији код ученика: неправилног изговора гласова, поремећаја у ритму и темпу говора ( муцање, успорен говор), отежана перцепција и схватање односа, тешкоће у почетном савладавању читања и писања, сложенији поремећаји психофизичког развоја код деце, одразиће се  на успех у савладавању основних образовних садржаја и вештина.

На основу тријаже ученика који се уписују у први разред основне школе, разговора са родитељима и додатне допунске дијагнозе, уколико је има, логопед прави свој план рада са ученицима који имају говорно-језичке проблеме.

У школи имамао 780 ученика .

За логопедски третман одређено је 125 ученика од 1. до 8. разреда.

У предшколским групама је 25 ученика, а из других школа 5 ученика .Укупно 155 ученика за логопедски третман за ову школску годину.( 2011/12.)

Највећи број је оних који неправилно изговарају гласове Р,Л,Љ, Ш,Ж,Ч,Џ, С.З,Ц.Ћ,Ђ  ( 109 ученика ) и код њих се корекције врше лакше и брже са ређим логопедским вежбама.

Најсложенији говорно – језички проблеми, којих има 21 ,( на ниво школе 17 и из других школа 4 ученика) захтевају највише пажње и времена у индивидуалном раду, едукацији породице, прилагођавању наставног програма и начину рада у одељењу са тим ученицима, перманентном праћењу и сталном процесу анализе и препознавања нових метода рада са тим ученицима какао би се на задовољство свих уклопили у образовно васпитни процес.

Од квалитетне сарадње: логопеда и ученика, логопеда и родитеља, логопеда и учитеља ( наставника), логопеда и стручних сарадника,  зависи успешна корекција говорно-језичких прпблема, као и успех ученика у савладавању наставног градива и емотивној стабилности и развијању добрих социјалних односа са околином.

Уколико родитељи имају одређених дилема у вези са говорно-језичким статусом своје деце, могу се увек обратити логопеду ове школе.