ПЕДАГОГ

Нина Сретеновић, педагог школе

Педагог школе, применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања, доприноси остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у школи. Прати и подстиче целовит развој деце и ученика, учествујући у стварању оптималних услова за њихов развој. Педагог школе пружа подршку наставницима на унапређивању и осавремењивању образовно-васпитног рада, као и родитељима на јачању њихових васпитних компетенција и развијању сарадње породице и школе. Остварује сарадњу и са друштвеним институцијама које су од значаја за успешан рад школе.

Педагог наше школе је координатор тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања.