Директор

Дивна Стевановић

Педагошку академију у Алексинцу завршила је 1981. године а дипломирала је на учитељском факултету у Врању 2002. год. Као учитељ радила је у Алексинцу и Нишу. У ОШ “Ратко Вукићевић“ ради од 1987. године а септембра 2002. године именована је за директора школе.

Контакт:
ул. Ратка Вукићевића бр. 5
Телефон:

018 / 522-209

е-маил: