Школски одбор

Школски одбор ОШ “Ратко Вукићевић“ има девет чланова, укључујући и председника. Чланове Школског одбора чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе.

Седницама Школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду два представника ученичког парламента и представници синдиката, без права одлучивања.

Мандат члановима Школског одбора траје четири године.

 

 

Чланови Школског одбора  ОШ „Ратко Вукићевић“ Ниш

(решење Скупштине Града Ниша  о именовању чланова Школског одбора ОШ „Ратко Вукићевић“ Ниш бр. 06-1243/2018-24-3-02)

    ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ                                                                                                

  1. Дамир Бранковић    
  2. Стеван Николић                                          
  3. Владан Вучић 

 

ПРЕДСТАВНИЦИ РОДИТЕЉА

  1. Иван Георгиев                                
  2. Јелена Јовановић                                             
  3. Милош Прица      

        

ПРЕДСТАВНИЦИ ЗАПОСЛЕНИХ                      

  1. Жаклина Костић                                       
  2. Ивана Вељковић                                       
  3. Јелена Т.Јовановић              

 

Председник Школског одбора ОШ „Ратко Вукићевић“ : Иван Георгиев

децембар 2019.

                                    .                             Директор школе

 

                                                                   Дивна Стевановић