Помоћно – техничко особље

Помоћно – техничко особље:

 

 1. Филиповић Струмица
хигијеничар
 1. Стојановић Виолета
хигијеничар
 1. Стојановић Славица
хигијеничар
 1. Младеновић Данијела
хигијеничар
 1. Стевановић Даниела
хигијеничар
 1. Алексић Гордана
хигијеничар
 1. Јованчић Лела
хигијеничар
 1. Видојевић Милена
хигијеничар
 1. Вукадиновић Роса
хигијеничар
 1. Крстић Небојша
хигијеничар
 1. Момировић Томислав
лице  на одржавању опреме и објекта