Колектив

Запослени у ОШ „Ратко Вукићевић“ Ниш – школска 2019/20.

          

Запослени у ОШ „Ратко Вукићевић“ Ниш – школска 2020/21.

            

  Име и презиме Радно место
1.        Стевановић Дивна директор
2.         Аврамовић Верица помоћник директора/логопед
3.        Ивана Хофман психолог/наст.грађ.васп.
4.         Сретеновић Нина педагог
5.         Мандић Виолета библиотекар
6.        Лесковшек Споменка секретар
7.         Коцић Слађана дипл.економиста за финас.рач.посл.
8.        Прокић Јелена референт за финас.рач.посл.
9.         Данијела Ђорђевић наставник разредне наставе
10.    Александра Влајковић Трајковски наставник разредне наставе
11.     Весна Миљковић наставник  у целодн.настави
12.    Сузана  Јордановић наставник разредне наставе
13.      Јелена М. Јовановић наставник  у целодн.настави
14.      Радослав Стевановић наставник  у целодн.наст. сa одељ.ст.
15.     Ирена Нинић наставник разредне наставе
16.      Душица Јанковић наставник  у целодн.наст. сa одељ.ст.
17.     Наташа Крстић наставник  у целодн.настави
18.      Владимир Милићевић наставник разредне наставе
19.     Лидија Милићевић наставник разредне наставе
20.     Драган Голубовић наставник разредне наставе
21.     Слађана Стојадиновић наставник разредне наставе
22.     Биљана Голубовић наставник  у целодн.наст. сa одељ.ст.
23.    Сузана  Јанковић наставник разредне наставе
24.    Владица Тошић наставник разредне наставе
25.     Сања Стамболић наставник  у целодн.наст. сa одељ.ст.
26.    Јелена П.Јовановић наставник разредне наставе
27.    Данијела Цветковић наставник разредне наставе
28.     Невенка Шарац наставник  у целодн.настави
29.     Драгана Миленковић наставник разредне наставе
30.     Татјана Љубомировић наставник  у целодн.наст. сa одељ.ст.
31.    Данијела Станисављевић наставник разредне наставе
32.     Стаменковић Гордана наставник  у целодн.настави
33.    Мирела Рајковић наставник  у целодн.настави
34.    Ана Младеновић наставник  у целодн.наст. сa одељ.ст.
35.     Татјана Велимировић Парача наставник српског језика -одељ.ст.
36.    Александра Стевановић наставник српског језика
37.    Невена Стевановић наставник српског језика-одељ.ст.
38.    Наташа Узуновић наставник српског језика
39.    Јасмина Видојковић Величковић наставник енглеског језика -одељ.ст.
40.    Виолета Спасојевић наставник енглеског језика
41.    Сузана Поповић Ицковски наставник енглеског језика
42.     Љиљана Младеновић наставник енглеског језика-одељ.ст.
43.     Никола Микешић наставник енглеског језика
44.     Миљана Миладиновић наставник француског језика
45.    Иван Станимировић наставник немачког језика
46.    Љубена Маринковић наставник немачког језика-одељ.ст.
47.    Валентина Динић наставник музичке културе-одељ.ст.
48.    Братислав Савић наставник ликовне културе-одељ.ст.
49.    Жаклина Костић наставник географије-одељ.ст.
50.     Јелена Филиповић наставник географије
51.     Марија Милетић наставник географије
52.    Јелена Сладојевић наставник историје
53.     Тамара Митровић наставник историје
54.    Милан Радивојевић наставник историје
55.    Драган Стојановић наставник информатике
56.    Миодраг Петровић наставник физике/информатике
57.    Биљана Николић наставник физике-одељ.ст.
58.     Манојловић Милан наставник ТИО-одељ.ст.
59.    Љиљана Радовић-Младеновић наставник TИО
60.    Радосава Радосављевић наставник математике-одељ.ст.
61.    Весна Николић наставник математике
62.    Виолета Стојковић наставник математике-одељ.ст.
63.    ЈасминкаСтојиљковић наставник математике-одељ.ст.
64.     Јелена Т. Јовановић наставник биологије-одељ.ст.
65.     Јадранка Голубовић наставник биологије-одељ.ст.
66.    Душан Величковић наставник физичког васпитања
67.    Зденко Митрић наставник физичког васп.-одељ.ст.
68.    Зоран Ђурић наставник физичког васпитања
69.    Данијела Томић наставник хемије
70.    Гашић Миодраг наставник верске наставе
71.    Ана Мосић васпитач у припр.предшк.групи
72.    Оливера Ганић васпитач у припр.предшк.групи
73.     Ивана Вељковић васпитач у припр.предшк.групи
74.    Ивана Младеновић чистачица
75.     Филиповић  Струмица чистачица
76.     Стојановић Виолета чистачица
77.     Стојановић Славица чистачица
78.     Младеновић Данијела чистачица
79.     Стевановић  Даниела чистачица
80.     Алексић Гордана чистачица
81.     Јованчић Лела чистачица
82.    Видојевић  Милена чистачица
83.    Вукадиновић Роса чистачица
84.    Стојановић Валентина сервирка
       85. Момировић Томислав мајстор одржавања