Припремни предшколски програм у ОШ „Ратко Вукићевић“

Рад припремних, предшколских група у ОШ Ратко Вукићевић почиње 1976. године. Са предшколцима су радили васпитачи ВОУ Пчелица. Школске 1976/77. године у школи је било 107 полазника распоређених у три васпитне групе. Радило се у једној просторији, која је била опремљена одговарајућим инвентаром, али се настава одвијала по скраћеном програм – 3 сата дневно.

Школа 1977. године запошљава васпитача Живку Радивојевић, а следеће године васпитача Савку Ћирић. Тих година повећавао се број деце у припремним групама, па је један васпитач радио са две групе по 2сата дневно. Године 1978. у школи је било 120 полазника распоређених у четири васпитне групе.Иако се радило у веома тешким условима, рад припремних група био је запажен не

само у школи него и у граду. На свим такмичењима која су се одржавала у граду и региону прва места била су резервисана за полазнике припремних група ОШ Ратко Вукићевић.

Скупштина Самоуправне интересне заједнице дечје заштите града Ниша два пута доделила је школи и васпитачима Повељу за ванредне доприносе унапређивања друштвене бриге о деци предшколског узраста.

Школске 1999/2000. године у реновираним, савремено опремљеним просторијама школе, са скраћеног прелази се на полудневни рад са децом. У школи раде три васпитне групе, васпитач ради са једном групом 5 сати дневно.Данас, васпитачи Мирела Рајковић и Ивана Вељковић-Ранђеловић раде са две васпитне групе. Деца, која похађају овај припремни програм у години пред полазак у школу, спремна полазе у I разред на задовољство родитеља и учитеља.