Контакт

Адреса: Ратка Вукићевића 5
  18000 Ниш
e – mail ratkovuk1@sbb.rs
Телефон: 018/522-209
Факс: 018/242-352