Распоред звона

САТНИЦА ЗВОЊЕЊА

ЦЕЛОДНЕВНА НАСТАВА

07:00 – 7:30 ПРИЈЕМ УЧЕНИКА

07:30 – 12.00 РЕДОВНИ ЧАСОВИ И ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ СА УЧИТЕЉИМА

12.00 – 13:00 РУЧАК

13:00 – 15:00 СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ СА УЧИТЕЉИМА, НАСТАВНИЦИМА И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА

15:00 – 15:30 ПРЕДАЈА УЧЕНИКА

ПРИПРЕМНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ ГРУПЕ

08:00 – 10:00 Припремна предшколска група А

10:30 – 12:30 Припремна предшколска група Б