Библиотека

О БИБЛИОТЕЦИ

Школска библиотека основана је давне 1950. године са фондом од 1200 књига.

Данас, библиотека има 900 чланова и располаже богатим фондом од  12000 књига о којима брине библиотекар школе Виолета Мандић. Најстарија књига која се чува у фонду је Наша народна књижевност Јаше М. Продановића из 1935. год. у издању издавачке књижнице „Геца Кон“.

Библиотека има и богату референсну збирку и стручне часописе. Фонд библиотеке сређен је по Универзалној децималној класификацији.

Пажљиво биране књиге фонда школске библиотеке, годинама испуњавају потребе образовно-васпитног процеса школе. Библиотека представља и важан извор информисања као и културно средиште школе. У оквиру библиотеке организован је рад Библиотечке и Новинарске секције, као и велики број културних и васпитних активности.

Школска библиотека нуди помоћ при учењу, књиге и друге изворе знања који свим учесницима образовног процеса у школи омогућавају да развијају критичко мишљење и да делотворно користе информације у свим облицима и на свим медијима.

Школска библиотека је у служби знања, образовања и читања. Она подстиче креативност, истраживачки дух, рад, учење и забаву.

Добродошли у школску библиотеку!

БИБЛИОТЕЧКА СЕКЦИЈА

Секцијом руководи библиотекар Виолета Мандић

У рад секције укључени су ученици од петог до осмог разреда, али и поједини ученици млађих разреда, који показују посебно интересовање и имају израженију потребу и жељу за чешћим контактом са књигом и другим изворима информација. Значајно је и то да се чланови секције ангажују као сарадници у остваривању неких задатака из програма рада библиотеке:

  • упознавање са књижним фондом и начином смештај књижног фонда
  • припремање информација и приказ нових књига
  • обрада нових књига
  • припремање разних тематских изложби, културних и других дешавања
  • помоћ у организацији књижевних сусрета са писцима
  • посете другим библиотекама
  • учешће у узради сајта школе