Календар наставних активности

Школска 2022/23. година

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2022/23. годину.

Табеларни план наставних дана за школску 2022/23. годину.

Распоред дежурства наставника у школи:

Распоред писмених задатака у школској 2022/23. години

Месечни план обиласка часова за школску 2022/23. год.

Школска 2021/22. година

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/22. годину.

Табеларни преглед наставних дана за школску 2021/22.год.

Распоред дежурства наставника у школи

Распоред ваннаставних активности наставника

Програм рада разредног већа за школску 2021/22. год.

Програм рада стручних већа из области предмета за школску 2021/22. год.

Распоред писмених вежби и писмених задатака за школску 2021/22. год.

Распоред писмених задатака по недељама

Месечни план обиласка часова за школску 2021/22. год.